שאלות נפוצות

מיסוי

אילו סוגי מס חלים עליי בהשקעת נדל"ן?

באופן כללי קיימים שני סוגי מיסים:

 1. מס על רווח הון
 2. מס הכנסה.
  סוג המס שתשלם וגובהו תלוי בסוג השקעת הנדל"ן שתבצע ובגובה הרווחים שתשיג. אנו ממליצים לך בכל מקרה להיוועץ ברואה החשבון שלך לפני ביצוע ההשקעה.

האם אני מחויב לתשלום מס לרשויות המיסים בארה"ב?

כן. כל אדם פרטי או חברה שעושים עסקים בארה"ב חייבים בתשלום מס, אפילו אם הגוף המשקיע מגיע מחוץ לארה"ב. חוק זה חל גם על השקעות בנדל"ן אמריקאי.

האם אשלם מס כפול?

בין ישראל לארה"ב יש הסכם מיסוי הקובע כי המדינה שבה בוצעה ההשקעה היא המדינה הזכאית לגבות ראשונה את המס עבור העסקה. במקרה ובישראל המס גבוה יותר מבארה"ב היא זכאית לגבות מהמשקיע את הפרש בין גובה המס שהוטל על המשקיע בארה"ב לגובה המס בישראל.
לכן, סך המס הכולל שתשלם יהיה בגובה תשלום המס הגבוה מבין שתי המדינות.

מתי אני אמור לדווח על ההשקעה?

ברוב המקרים תחויב בתשלום שנתי עבור סך המיסים הפדרליים. משקיעים פרטיים משלמים את המיסים עד ל-15 באפריל של השנה העוקבת לשנת השקעה, אך ניתן לקבל ארכה לתשלום עד ל-15 לאוקטובר של אותה השנה. חברות אמורות לשלם את המיסים עד ל-15 למרץ של השנה העוקבת לשנת ההשקעה, אך ניתן לקבל ארכה לתשלום עד ל-15 לספטמבר של אותה השנה. בכל מקרה חברתנו תפנה אותך לרואה חשבון מקומי אמריקאי ונעזור לך בכל הטיפול מול רשויות המס.

 

היבטים משפטיים

איך נקבעת הבעלות על הנכס בו השקעתי?

 1. חברת CRP פותחת חברת משקיעים ייעודית לכל השקעה (LLC) במדינת דלאוור בארה"ב.
 2. חברת משקיעים זו משקיעה ישירות בחברת – הפרויקט (LLC) שרוכשת את הנכס ומחזיקה בו.
 3. הבעלות שלך על הנכס נקבעת על פי חלקך היחסי בסך ההשקעה הכולל של חברת ההשקעות ונגזרת מאחוז ההשקעה היחסי של חברת ההשקעות בחברת - הפרויקט, שביצעה את ההשקעה בפועל בנכס.

לדוגמא: השקעת $100,000 בחברת המשקיעים, מתוך סך השקעות של $2,000,000 שגייסה החברה. 
על פי נתונים אלו חלקך בבעלות הנכס הוא $100,000 מתוך $2,000,000 כלומר 5%.

שמך יופיע בהסכם של חברת המשקיעים לנכס זה. חברת המשקיעים תירשם כאחד הבעלים בחברת הפרויקט המהווה את בעליו החוקיים של הנכס מול הרשויות האמריקאיות.

איך מועברים הכספים שלי מישראל לארה"ב ובחזרה?

 1. אתה פותח חשבון נאמנות ייעודי ומאובטח לצורך החזקה בהשקעת הנדל"ן שלך. הכספים יועברו על ידך מהחשבון המאובטח שלך ויופקדו בחשבון הבנק הספציפי של חברת המשקיעים.
 2. לאחר מימוש ההשקעה, הרווחים היחסיים מחברת האחזקות מגיעים אל חברת המשקיעים שבה השקעת לאחר ניכוי החזרי - ההלוואה לבנק ושאר המיסים והתשלומים שהיו מעורבים בהשקעה.
 3. התשואה שלך מגיעה מחשבון הבנק של חברת המשקיעים ישירות אל חשבון הנאמנות הפרטי שלך, פחות ניקוי המס במקור שהופרש לרשויות המס האמריקאיות.
 4. את רוב סכום ההפרשה תקבל חזרה מרשויות המס האמריקאיות לאחר שיוגשו מסמכי המיסוי הנדרשים.