בכל הזדמנות נדל"נית בה בחרנו להשקיע, אנו מאגדים את כל המשקיעים תחת חברת משקיעים מאוגדת (Delaware). המשקיעים הם בעלי החברה, כאשר כל משקיע הוא הבעלים של אחוז מסוים מתוך החברה, בהתאם לסכום ההשקעה הראשוני שלו.

 לחברה זו יש הסכם תפעולי המגדיר במדויק את כל החוקים והתקנות של החברה. לכל חברה יש חשבון בנק אמריקאי משלה בו מנוהלים כל הכספים – מהפקדות, דרך משיכות ועד הוצאות. חברת המשקיעים מחזיקה בעלות בחברת הנכס בה שותפים משקיעים אמריקאים שונים.

חברת הנכס מנוהלת על ידי שותף אמריקאי הממוקם בארה"ב אשר אחראי באופן ישיר לניהול והתפעול השוטף של הנכס, משמש כערב ראשי למימון הבנקאי ועליו מוטלת הצלחת הפרויקט.

חברת הנכס מחזיקה בנכס עצמו ורשומה במדינה בארה"ב בה היא פועלת.