עסקת נדל"ן יזמית | בנין מגורים מערבית לסנטרל פארק

בניית בניין מגורים בעל 10 דירות בשכונת Upper West Side המפורסמת

גודל חלקה 25x100 | 12,500 Sqft

עלות פרויקט: $6M

* יזם הפרויקט הוא NEXUS DEVELOPEMT