עסקת נדל"ן יזמית | בניין מגורים בלב מנהטן

10 דירות בשכונה המערבית של סנטראל פארק.

גודל חלקה: 25x100 | 12,000sqft

עלות פרויקט: $6M

* יזם הפרויקט הוא NEXUS DEVELOPEMT